VZDĚLÁVÁNÍ • SEMINÁŘE

Semináře uskutečňujeme na míru jako součást tréninkových rozvojových programů, které řeší specifické potřeby a problémy Vaší společnosti.

S naší agenturou spolupracuje lektorský tým odborníků v těchto oblastech:

Náš lektorský tým používá nejmodernější prezentační techniku. Využity jsou videonahrávky, flipchart a interaktivní hry.

Účastníci seminářů dostávají materiály (pracovní sešity). Maximální počet účastníků ve skupině je deset. Praktické dovednosti jsou vyučovány za pomoci vizuálních pomůcek, případových studií, rolových her, testů atd.

Po každém námi organizovaném tréninku následuje zpětná vazba a závěrečná zpráva s hodnocením průběhu semináře.

Semináře organizujeme a pořádáme ve většině případů mimo Prahu ve vybraných školicích centrech nebo přímo v sídle Vaší společnosti.