VZDĚLÁVÁNÍ • CENTRUM MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ

Centrum muzikálového herectví je soukromý subjekt zaměřený na vzdělávání dětí a mládeže v uměleckých oborech: herectví, zpěv a tanec. Vzniklo v Praze v roce 2009, v září 2014 byl tedy zahájen šestý ročník.

Centrum také úspěšně připravuje dětské a mladé umělce k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy a pro účinkování ve filmu, televizi, dabingu, reklamě a pražských muzikálových produkcích.

Výuka v CMH je koncipována tak, aby vedla studenty k herecké interpretaci zpěvu a tance s důrazem na vědomé vytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla. Studenti mají možnost získat maximum teoretických a praktických vědomostí a znalostí tak, aby možnost jejich uplatnění byla v praxi co nejširší. V 1. pololetí je studium zaměřeno na jednotlivé muzikálové disciplíny (herectví, zpěv, tanec), ve 2. pololetí je výuka směřována k jejich postupnému prolínání. Součástí studia je také individuální zdokonalování hlavních disciplín tohoto nelehkého, dnes ale žádaného uměleckého žánru.

Výuka a zkoušky probíhají pravidelně dvakrát týdně (celkem 6 hodin) v pronajatých prostorách Sokolovny Řepy, Na Chobotě 2b, Praha 6. Dále se studenti povinně účastní víkendových setkání s výukou historie divadla a teorie dramatu s návštěvami divadelních představení v pražských divadlech, čtyřdenního předpremiérového a čtrnáctidenního intenzivního letního soustředění.

Vyvrcholením každého ročníku je absolventské představení, kterým je vždy původní český 'dětský' muzikál.

Mezi úspěšné studenty lektorů CMH patří i řada známých umělců, působících v divadle, filmu a televizi, jako například Iva Pazderková, Jan Budař, Radim Schwab, Petr Gajdoš, Václav Krátký, Lenka Liška, Dominik Heřman Lev, Zdeněk Piškula, Sara Sandeva, Daniel Krečmar...

Více zjistíte přímo na webových stránkách centra muzikálového herectví.

Agentura RaZ 2 tři zajišťuje pro CMH komplexní právně-ekonomický servis.